Een lijst met gesprekspunten voor Mark Rutte (2023)

Vooruitkijken en diep kijken: dit is de wekelijkse uitgave van Europamania — alles wat u moet weten over wat er in Europa gebeurt. In dit nummer: Poolse premier Morawiecki komt naar Den Haag. Wat wordt er dan besproken? Meer: Protesten in Servië en parlementaire onvrede over het roulerende EU-voorzitterschap.

Een lijst met gesprekspunten voor Mark Rutte (1)

1. Veel zware vragen op tafel in Den Haag...

Als de Poolse premier Mateusz Morawiecki woensdag op bezoek gaat bij Mark Rutte, zal er waarschijnlijk veel te bespreken zijn.Ruth meldt zich zelfbijvoorbeeld de situatie in Oekraïne, de komende NAVO-top en de "rule of law". Veel zaken vallen in de laatste categorie (zie bijvoorbeeld wat er gebeurde bij het Europese Hof van Justitie op maandag 5 junihet staat op de agenda).

Feit: Het conflict tussen Brussel en Warschau over de verzwakking van de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht is nog lang niet opgelost. Nederland is een van de EU-lidstaten die al jaren druk uitoefent op de Europese Commissie om op dit gebied niet te onderhandelen. Rutte en Morawiecki gaan er waarschijnlijk over praten.

Maar er zijn ook enkele nieuwe dingen die misschien discussie behoeven. Neem het plan van de PiS-heerser om een ​​onderzoek te starten naar de invloed van Rusland in Polen. Klinkt onschuldig, maar het is eigenlijk een campagne om de PO-partij van de oppositie te overweldigen. Want de PiS-politici die de studie bedachten beweren dat de PO, toen die van 2007 tot 2015 Polen regeerde, ook afhankelijk was van Russische energie.

Wat zat erachter? het is de vraag van de afgevaardigden van PiS. Dit loopt uit op een heksenjacht, met name oud-premier Donald Tusk, nu leider van de PO, is volgens de oppositie het doelwit. Hij denkt dat het onderzoek er alleen komt omdat Polen in het najaar verkiezingen heeft.

(Video) Dutch Prime Minister Mark Rutte: If Putin wins, "it won't end there."

Critici halen het werk van de onderzoekscommissie aanongrondwettig. De Senaat verwierp het plan, maar de Tweede Kamer accepteerde het voorstel vrijdag in een tweede stemming.

Dat Tusk een doelwit is blijkt uit de eigen verklaringen van PiS. "Als Donald Tusk enig geweten heeft, zou hij zich zorgen moeten maken", zei een woordvoerder van de regerende partij vorige week. Ook PiS gelooft nog steeds in de vermeende Russische betrokkenheid van Tuskviel in 2010van het Poolse regeringsvliegtuig nabij Smolensk (waarbij president Lech Kaczynski, broer van de huidige PiS-leider om het leven kwam) werd in de doofpot gestopt.

...en nog meer

Meer gespreksonderwerpen? In de pre-verkiezingskoorts jongleert PiS met allerlei plannen die de toon zetten. Onder de noemer "mooie dingen maar duur voor mensen" komt er een goedkope hypotheek met een rente van 2% tot een leenbedrag van een half miljoen zloty (€110.000) om het eigenwoningbezit te stimuleren. de huidige rente is 9%.

Nederland heeft misschien niet veel te zeggen over de hypotheekrente in Polen, maar wel informatie over regels en tarieven. Onder het mom van een "cultuuroorlog" kondigde de door PiS aangestelde kinderombudsman onlangs aan scholen van een niet-gouvernementele organisatie te gaan inspecterenhet LHBTI-vriendelijke predikaatIk heb.

En dan nog een economische factor voor Mark Rutte: Polen is een van de vijf lidstaten die het Oekraïne moeilijk maken om graan en andere levensmiddelen te importeren. Na een akkoord met Brussel laten ze enkel doorvoer toe. Nederland is van hemeen groep van twaalf lidstatendie de EU-commissie om opheldering vroeg en vraagtekens zette bij een extra subsidie ​​voor boeren in de vijf lidstaten.

Een lijst met gesprekspunten voor Mark Rutte (2)
(Video) Speech by PM Mark Rutte about the role of the Netherlands in the history of slavery (EN subs)

2. Demonstraties gaan door in Servië

Sinds begin mei zijn bij twee schietpartijen achttien mensen om het leven gekomen, de zaken in Servië zijn nog niet opgelost. Serviërs gingen de straat op om te protesteren tegen de cultuur van geweld die door de regering van president Aleksandar Vucic werd gepromoot. Vervolgens organiseerde het Vucic-kamp tegendemonstraties.

Zelfde als voorgaande dagen. Aanhangers van de president demonstreerden vrijdag in Belgrado,Zaterdag was het de beurt aan zijn critici. Hun mars, nu de vierde sinds het geweld begin mei, trok tienduizenden mensen in hevige regen. Demonstranten bezetten ook het hoofdkantoor van de Servische publieke omroep RTS, die zij beschuldigen van bevooroordeelde berichtgeving. Het station wordt bestuurd door Vucic.

Bij de pro-Vucische protesten wijzen waarnemers erop dat de president het regeringsapparaat gebruikt om mensen ver weg te treffen.voor kapitaalom daar hun steun aan de president te betuigen. Om supporters te verzamelen stuurde de regering vrijdag zelf ook bussen uit Bosnië, Montenegro en Noord-Macedonië.Kosovo coaches. Met dit land, waarmee Vucic slechte relaties heeft, en waar spanningen zijn rond de Servische minderheidging weer omhoog.

De president trad zaterdag af als voorzitter van zijn partij SNS. Maar dit is geen koninklijk gebaar. Hij blijft staatshoofd en de SNS sluit zich aan bij de Volksbeweging voor de Staat, die eerder door Vucic was opgericht.en dat hij zelf leidt.

Een lijst met gesprekspunten voor Mark Rutte (3)

3. Het Parlement houdt niet van het Hongaarse voorzitterschap

Hij kan Hongarije zienkwesties van de rechtsstaatbekleedt hij daadwerkelijk het EU-voorzitterschap in dit land? Europees parlementbesprekingen op woensdagover deze kwestie en zal donderdag stemmenwat een breed gedragen resolutie lijkt te zijn.

(Video) Integrale persconferentie van MP Mark Rutte na de ministerraad van 26 mei 2023

Hongarije zou in juli 2024 de voorzittershamer krijgen. Het parlement kan dit in principe niet voorkomen. Uit de resolutie zou echter blijken dat het Hongaarse EU-voorzitterschap op weinig medewerking van het parlement kan rekenen.

Uiteindelijk moet de Europese Commissie beslissen wat er moet gebeurende tientallen miljarden aan subsidiesuit het coronavirusherstelfonds en EU-cohesiefondsen voor Hongarije. Het werd vorig jaar bevroren, maar het parlement vreest dat Brussel een deel ervan zal vrijgeven omdat Boedapest een aantal gewenste gerechtelijke hervormingen heeft doorgevoerd (zie ook dit korte webinarvan het Jacques Delors Instituut).

Niet alles werkt mee in de Hongaarse hoofdstad. Vorige week bleek Hongarije honderden smokkelaars te hebben vrijgelaten. De regering van premier Viktor Orbán zegt niet het geld te hebben om ze tegen te houden.Buurlanden zijn woedend: ze vrezen dat smokkelaars hun oude vaartuigen terugnemen enzij beschouwen de Hongaarse maatregel als chantage.

Is Europamania een brievenbus voor jou?

Wilt u deze Europa-nieuwsbrief wekelijks per e-mail ontvangen?Schrijf je dan hier in. EUhier zijn de vorige afleveringen.

Waar moeten we op letten deze week?

• De EU-ministers van Europese Zaken sprekenDinsdagoverde rechtsstaat loopt gevaar in Polen en Hongarije. De bijeenkomst dient tevens als voorbereiding op de Europese top in juni.

• De Europese Politieke Gemeenschap (EPC) komt eraan.Donderdagbijeenkomst in Moldavië. Er bestaat47 landengeschenk.lees dit verhaaldoor DF-correspondenten in Brussel om de geschiedenis van de EPC te begrijpen. Het Martens Center, de EVP-denktank, houdt standDinsdagEmRussisch energiedebaten Moldavië.

(Video) Jesse Klaver zet Mark Rutte op zijn plaats

DonderdagEUVrijdagVertegenwoordigers van de EU-lidstaten spreken over transport- en telecommunicatiekwesties – denk aan rijbewijzen en verkeersovertredingen, denk aan scheepsemissies. Maar ook Duitsland en Italië willen praten over vrachtvervoer over de Brennerpas (lees deze versievan de Europamanie van april).

• ECB-president Christine Lagarde spreektDonderdagopConferentie voor Duitse spaarbankenin Hannover. Zoals CDU-leider Friedrich Merz en minister van Financiën Christian Lindner.

• Lancering van het discussiecentrum De BalieDonderdagOEuropees Cultuurforum. Met lezingen door Simon Schama enPeter Frankopan.

Meer lezen (en luisteren)?

ArmageddonDe titel van dit stuk is al buitengewoon interessant:Hoe Duitsland zijn auto-industrie verloor'. Het is er nog niet, maar blijf lezendeze recensie. neem dit ookDit artikelopnieuw door FD-correspondent Gerben van der Marel. Ah, FAZ voegt nog een kroon toe:Duitsland is klaar voor de sloopkogel.

HerhalingHet Turkse electoraat heeft opnieuw gekozen voor president Erdogan5 jaargezag te geven.Wat betekent dit voor Europa??

superlatievenTsunami tegen Sanchez, Eennoodlottige nachtvoor de sociaal-democraat PSOE: de gemeenteraads- en regionale verkiezingen in Spanje zijn achter de rugEen foutVoor premier Pedro Sanchez.

(Video) Rutte erkent 'onzichtbaar' te zijn geweest

De omgevingHet is maandag in Parijseen meerdaagse wereldwijde conferentie tegen plasticsbegonnen. Ongeveer 175 landen zijn vertegenwoordigd.

Oudere broerTesla lijdt aan een groot datalek, benadrukt hijonderzoek van het Duitse zakenblad Handelsblatt. de Duitse vakbondenom verduidelijking vragenen Europese regelgevers zijn bezorgd.

Europamania is geschreven doorEste Dirk Hecking.Vvolg hem ookFD-burgers in BrusselRia Cats nlMateus Siffers. Heb je feedback of nieuws? Laat het ons weten via feedback@fd.nl.

FAQs

How many languages does Mark Rutte speak? ›

Dutch is a West Germanic language spoken by about 25 million people as a first language and 5 million as a second language. It is the third most widely spoken Germanic language, after its close relatives German and English.
Wikipedia

What is the name of President of Netherland? ›

Prime Minister of the Netherlands
Incumbent Mark Rutte since 14 October 2010
Ministry of General Affairs
Member ofCouncil of Ministers European Council
ResidenceCatshuis, The Hague
10 more rows

What kind of democracy is the Netherlands? ›

The politics of the Netherlands take place within the framework of a parliamentary representative democracy, a constitutional monarchy, and a decentralised unitary state.

Where is Netherland country? ›

The Netherlands is a small country sandwiched between Belgium and Germany in Western Europe. The North Sea, located to the north and west of the Netherlands, is continually battering the land. The Netherlands is larger than the state of Maryland, but smaller than West Virginia.

Videos

1. Mark Rutte maakt een bende #shorts
(Politieke Videos)
2. Mark Rutte kan zelfs aan lagere schoolkinderen geen concreet antwoord geven.
(Bert Brandsma)
3. [Terugkijken] Persconferentie premier Mark Rutte over de Ministerraad - 16 december 2022
(Arnews)
4. Azarkan vraagt Mark Rutte naar 1000 euro 'één van mijn minder sterke momenten' Terugblik
(Arnews)
5. 14 december: TV toespraak Mark Rutte
(Rijksoverheid)
6. [Terugkijken] Debat met premier Rutte over de Europese top van 9 en 10 feb 2023 - Tweede Kamer
(Arnews)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 08/31/2023

Views: 5333

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.